Serviciul Pregătire pentru Intervenție
și Reziliența Comunităților

     Pregătirea pentru situații de urgență reprezintă forma activității de prevenire prin care se transmit cunoștințele teoretice de risc, măsurile de prevenire a acestora și se formează deprinderile practice de comportare și intervenție în situații de urgență.

Pregătirea pentru situații de urgență cuprinde:

  pregătirea personalului cu funcții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale, instituțiilor și operatorilor economici;


  pregătirea personalului de specialitate (cadru tehnic sau personal cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, înspector de protecție civilă, șef serviciu voluntar/privat pentru stiuații de urgență);


  pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;


  pregătirea populației și salariaților;


  pregătirea preșcolarilor, elevilor și studenților;


  pregătirea personalului propriu al inspectoratului pentru situații de urgență;


  pregătirea altor categorii de personal (exemplu - pregătirea voluntarilor);


Legislație

O.M.A.I. 202 din 2016 pentru aprobarea Precizărilor privind organizarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;

O.M.A.I. 96 din 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

O.M.E.N. 3825/2013 pentru aprobarea regulamentelor concursurilor naționale "Prietenii pompierilor" și "Cu viata mea apar viaţa";

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

     Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop ridicarea nivelului pregătirii profesionale a personalului de conducere cu atribuţii în acest sens, a îmbunătăţirii nivelului de pregătire al şefilor serviciilor voluntare şi private precum şi cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor şi ordinelor care reglementează activitatea în domeniul situaţilor de urenţă.

   Ridicarea gradului de profesionalizare a serviciilor private şi voluntare se realizează prin antrenamente, exerciţii de specialitate şi alte forme de pregătire specifice.

     Planificarea, organizarea şi evidenţa activităţilor ce compun sistemul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean sunt prevăzute în Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, care se avizează de către Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova şi se aprobă de către Prefect.


Ordinul Prefectului privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019

Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019


MODEL Plan de pregătire localități/operatori econimici - 2019 (format editabil):


Serviciile de Urgenţă Voluntare şi Private

     Serviciile de urgenţă voluntare și serviciile private pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii voluntare și servicii private, sunt structuri speializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență.

sus