Recomandări

vă recomandăm, vă informăm, vă prevenim...

Canicula 

Inundaţii 

Măsuri de prevenire la incendii în sezonul rece 

Sărbători Pascale 

Vacanţa în siguranţă! 

Alunecări de teren 

Viscol, înzăpeziri 

1 Mai 

Vegetaţie uscată 

Cutremure de pământ 

Sărbători de iarnă 

Muniţie neexplodată 

Incendii de pădure 

Accidente hidrotehnice 

Părinţi, atenţie la jucării! 

Accidente cu materiale periculoase 

Campania agricolă 

Scăldatul în locuri neamanajate 

Epidemii, epizotii, zoonoze 

Ziua internaţională ptr. reducerea riscurilor la dezastrele naturale 

Canicula

CE ESTE CREŞTEREA EXCESIVĂ A TEMPERATURII?

Temperaturile care depăşesc cu 10 grade sau mai mult temperaturile medii ale regiunii respective şi durează câteva zile sunt definite ca fiind temperaturi excesiv de crescute (canicula).

Pentru a vă proteja sănătatea atunci când temperaturile sunt foarte ridicate amintiţi-vă să staţi într-un loc răcoros. Următoarele măsuri sunt importante:

1.Beţi cantităţi suficiente de lichide

2. Înlocuiţi sarea şi mineralele

3. Purtaţi haine adecvate şi ochelari de soare

4. Planificaţi activităţile din afară cu grijă

5. Stabiliţi-vă propriul ritm

6. Rămâneţi într-un loc răcoros la interior

7. Lucraţi câte doi

8. Monitorizaţi pe acei supuşi unui risc ridicat

Deşi oricine poate suferi o îmbolnăvire legată de creşterea excesivă a temperaturii, unii oameni sunt supuşi unui risc mai mare decât alţii.

9. Adaptaţi-vă la mediu

E BINE DE ŞTIUT:

sus

Vacanța în siguranță

Venirea sezonului estival concomitent cu creşterea temperaturilor atmosferice constituie atât un motiv de bucurie, pentru că vremea este prielnică ieşirilor în natura, dar şi motiv de îngrijorare din cauza creşterii riscului izbucnirii unor incendii la unităţi turistice, zone de agrement şi fond forestier.

Pentru a preveni eventualele situaţii de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova aminteşte administratorilor unităţilor turistice (cabane, campinguri, pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.), recepţionerilor, cadrelor didactice însoţitoare a grupurilor de copii și elevi precum şi turiştilor amatori de drumeţii montane, măsurile ce se impun a fi respectate în această perioadă, astfel:

Pentru a preveni eventualele situaţii de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova aminteşte administratorilor unităţilor turistice (cabane, campinguri, pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.), recepţionerilor, cadrelor didactice însoţitoare a grupurilor de copii și elevi precum şi turiştilor amatori de drumeţii montane, măsurile ce se impun a fi respectate în această perioadă, astfel:

Cantoanele si ocoalele silvice trebuie să fie dotate cu materiale de primă intervenţie în caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor vor fi amenajate rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul. Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc şi buna credinţă.

sus

Vegetație uscată

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie sa fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 de lei!

sus

Incendii de pădure

Protejând PĂDUREA, protejăm VIAŢA!

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu precum:

Persoanele care la sfârşit de săptămână merg să se recreeze la pădure şi care de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti grătare şi gustări, trebuie să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

sus

Campania agricolă de recoltare a cerealelor păioase

Având în vedere condiţiile de caniculă, dar şi experienţa evenimentelor produse în anii precedenţi, când incendiile de pe terenurile agricole au ameninţat gospodăriile cetăţeneşti şi au periclitat traficul rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova vă aduce la cunoştinţă urmatoarele:

Măsuri de prevenire pentru recoltarea cerealelor păioase în condiţii de siguranţă:

Mijloace de intervenţie necesare:

a) pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:

b) pentru parcele de 10 ha - 50 ha comasate sunt necesare:

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

sus

Inundaţii

Cauzele producerii inundaţiilor:

Formele de manifestare:

Modalităţi de combatere a inundaţiilor:

Reguli de comportare şi de acţiune pe timpul producerii inundaţiilor

a) Înainte de producerea unei inundaţii:

b) Pe timpul producerii inundaţiilor:

c) După producerea inundaţiilor:


Semnificaţia culorilor în cazul avertizărilor hidrologice:

Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei , neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE.


Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.


Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor. Depăşire COTE DE PERICOL.


sus

Alunecări de teren

Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitaţii intense, in zone predispuse la aceste fenomene si au evoluţie progresivă, astfel încât desfăşurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecţie.

Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autorităţile publice locale împreună cu Comitetul local informează instituţiile şi populaţia din zona respectivă asupra pericolului creat şi acţiunilor de alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o data cu urmarirea evoluţiei fenomenelor in zonă. Informarea si alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autorităţile publice locale si de comitetul local şi judeţean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni.

La recepţionarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua urmatoarele măsuri:

La recepţionarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri:

sus

Cutremure de pământ

Cutremurul este unul din cele mai distrugătoare fenomene naturale de pe Pământ. Seismicitatea în judeţul Iaşi este dominată de cutremurele de adâncime intermediară care se produc în zona Vrancea.

Un cutremur este o deplasare violentă a rocilor la adâncimi mari, în interiorul pământului creând deplasări subterane sau la suprafaţa pământului şi rezultând vibraţii ale pământului ce se transmit la clădiri.

a) pentru protecţia înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a locuinţei şi în afara acesteia:

b) Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se iau următoarele măsuri:

c) După producerea unui cutremur puternic este necesar să luăm următoarele măsuri:

ATENŢIE !

Nu mişcaţi răniţii grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze), până la acordarea unui ajutor sanitar – medical calificat. Ajutaţi-i pe loc. Curăţaţi traseele de circulaţie de cioburi sau substanţe toxice, chimicale vărsate, alimente, etc.

sus

Accidente hidrotehnice

Populaţia care locuieşte în aval de construcţiile hidrotehnice, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, trebuie:

la părăsirea locuinţei:

sus

Scăldatul în locuri neamenajate:

Aducem la cunoştinţa cetăţenilor câteva recomandări menite să prevină eventualele tragedii prilejuite de scăldatul în locuri neamenajate:

sus

Măsuri de prevenire la incendii în sezonul rece

În perioada sezonului rece cele mai multe incendii sunt înregistrate la locuinţele particulare, majoritatea având drept cauză sistemele de încălzire imporovizate, nesupravegheate sau defecte. Devine astfel prioritar ca fiecare cetăţean să conştientizeze importanţa respectării unui minim de măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, în scopul protejării vieţii membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine.

Având în vedere scăderea bruscă a temperaturilor pe timpul nopţii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova recomandă cetăţenilor care utilizează sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire pentru încălzirea locuinţelor, să asigure respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor:

1. Obligaţiile consumatorilor de gaze naturale

2. Instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

Stingerea focului:

Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

La exploatarea centralelor termice fără automatizare sau care le deservesc se asigură următoarele măsuri:

Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă;

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendii;

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte;

Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie, fără regulator de presiune este interzisă;

La utilizarea sistemelor de închidere tip termopan, trebuie să se asigure condiţiile necesare aerisirii încăperilor;

Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire, îndeosebi în situaţiile în care sunt prezenţi copii sau persoane în vârstă. Orice eveniment va fi anunţat imediat la numărul de apel unic de urgenţă 112.

sus

Fenomene meteo periculoase

Viscolul poate fi o cădere de zăpadă însoţită de vânturi puternice care împrăştie zăpada, ce poate dura de la câteva ore la mai multe zile. Unele viscole pot afecta regiuni întinse, pe când altele pot afecta doar o singură comunitate. Toate viscolele sunt însoţite de temperaturi scăzute, ceea ce duce de multe ori la reducerea vizibilităţii.

O furtună severă de iarna este una în care stratul de zăpadă căzut timp de 12 ore este mai mare de 10 cm sau de peste 15 cm pentru o perioadă de 24 de ore. O furtună de gheaţă se produce pe vreme foarte rece când picăturile de ploaie îngheaţă la impactul cu solul. Toate viscolele fac din conducerea automobilelor şi mersul pe jos o problemă foarte riscantă. Efectele furtunilor cum ar fi: temperaturile extrem de scăzute, inundaţiile şi depunerile de zăpadă pot produce condiţii de risc pentru oamenii din zona afectată.

Pregătirea pentru condiţiile de vreme rece se referă la respectarea următoarelor reguli şi măsuri:

Pregătiţi casa pentru iarnă

Asiguraţi-vă echipament de încălzire de rezervă pentru situaţii de urgenţă

Protejati conductele împotriva îngheţului

Asiguraţi-vă că toată familia ştie ce să facă după o furtună puternică de iarnă

Evitaţi suprasolicitarea!

Vremea rece măreşte efortul la care este supusă inima. Eforturile neobişnuite, cum ar fi îndepărtarea zăpezii cu lopata, împingerea unei maşini, pot declanşa un atac de cord sau pot produce alte înrăutăţiri grave ale sănătăţii.

sus

Sărbători de iarnă fără incendii

Recomandări de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Crăciunul şi Revelionul:

ATENŢIE! Organizarea jocurilor de artificii se va face cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi intervenţie (personal, mijloace tehnice, etc.)

Recomandări pentru turiştii cazaţi în locaţiile unde se organizează Crăciunul şi Revelionul:

Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât sã-l stingi!

sus

Părinţi, atenţie la jucării

Informări, sfaturi şi recomandări cu privire la jucăriile copiilor noştri

Jucăriile care conţin o sursă de căldură trebuie să fie în aşa fel concepute şi realizate, încât:

Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. Jucăriile trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii

Materialele inflamabile din jucărie nu trebuie să producă aprinderea altor materiale folosite la realizarea acesteia

Jucăriile nu trebuie să explodeze sau să conţină elemente ori substanţe explozive. Această condiţie nu se aplică capselor pentru jucării

Jucăriile, în particular, jocurile si jucăriile tip truse chimice, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate:

Jucăriile electrice, precum şi reperele acestora trebuie alimentate de la o sursă de energie a cărei tensiune nominală să nu depăsească 24 V.

Părţile jucăriilor care sunt în contact sau care pot să intre în contact cu o sursă de energie capabilă să producă socuri electrice, împreună cu cablurile sau cu alte fire conductoare prin care trece curentul electric către aceste piese, trebuie să fie bine izolate şi protejate mecanic, astfel încât să prevină pericolul unor şocuri electrice.

Jucăriile electrice trebuie să fie astfel concepute şi realizate încât temperatura maximă atinsă de toate suprafeţele accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.

Marcajul CE înseamnă conformitate cu modelul aprobat de Comunitatea Europeană. Examinarea CE de tip este o procedură prin care un organism notificat constată şi certifică faptul că un exemplar reprezentativ de jucărie - denumit “model”- respectă cerinţele de securitate europene.

Dacă jucăria pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor sau a unor terţe persoane, autoritatea responsabilă cu supravegherea pieţei ia măsuri pentru retragerea jucăriei de pe piaţă, interzicând sau limitând distribuirea, sub orice formă, a acesteia pe piaţă. Ministerul Industriei şi Resurselor este informat imediat cu privire la măsurile luate.

Persoanele juridice cu sediul în România sau în statele membre ale UE au obligaţia să pună la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei documentele care atestă conformitatea jucăriilor cu standardele UE.

sus

Epidemii, epizotii, zoonoze

Epidemiile:

Epidemiile se definesc prin răspândirea în proporţii de masă şi într-un timp scurt a unei boli transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stării de sănătate a populaţiei şi perturbarea activităţilor economice, sociale şi de altă natură.

Factori favorizanţi declanşării epidemiilor:

Măsurile de evitare şi combatere a efectelor bolilor transmisibile, se referă la:

Respectaţi cu stricteţe sfaturile noastre!;

Informaţi-vă asupra primelor semne care apar;

Nu consumaţi alimente ce nu au fost protejate;

Nu consumaţi fructe sau legume nespălate ;

Spălaţi-vă şi dezinfectaţi-vă mâinile înainte de a consuma orice aliment;

Fierbeţi apa înainte de a o bea ;

Ascultaţi sfaturile transmise prin comunicările făcute la posturile de radio şi televiziune, precum şi în presa locala de către ISUJ şi Direcţia de Sănătate Publică.

Epizotiile:

Reprezintă răspândirea în proporţii de masă a unor boli transmisibile la animale.

Bolile caracteristice epizootiilor sunt:

Zoonozele:

Zoonozele sunt boli transmisibile de la animale la om. Aceste boli pot fi transmise la om prin contactul cu animalele bolnave sau prin consumul de produse contaminate de origine animală.

Principalele măsuri specifice de prevenire şi protecţie :

sus

Sărbători Pascale

Premergător sărbătorilor pascale, personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Prahova execută controale de prevenire la unităţile de cult din judeţ, precum şi la cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstireşti, în scopul depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu şi a altor nereguli specifice.

În vederea îmbunătăţirii nivelului de securitate al lăcaşurilor de cult pe timpul sărbătorilor pascale, este necesar a se respecta următoarele:

  1. ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor, iar pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior;
  2. INSTRUIREA cetăţenilor înaintea începerii manifestărilor religioase de către slujitorii bisericii, pentru cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu, pentru păstrarea calmului şi evitarea panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul unei situaţii de urgenţă;
  3. MENŢINEREA prin blocare a uşilor de acces / evacuare în poziţie deschisă;
  4. PARCAREA autocarelor sau autoturismelor personale să se facă astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor;
  5. MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente;
  6. APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul construcţiei şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile);
  7. SUPRAVEGHEREA permanentă a lumânărilor căzute sau consumate, a mijloacelor de încălzire ale lăcaşurilor de cult, precum şi interzicerea fumatului. După terminarea slujbelor religioase, se va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;
  8. AMPLASAREA mijloacelor de încălzire şi a lumânărilor la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile, precum mobilierul din lemn, perdele, covoare sau feţe de masă şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării, atât în biserici, cât şi în locuinţe;
  9. DEPLASAREA oamenilor cu lumânările aprinse, pietonal sau în autovehicule, se va face cu mare atenţie, astfel încât flacăra să nu fie în apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile;
  10. DOTAREA obligatorie a lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare, dublată de instruirea corespunzătoare a personalului.

Pentru a putea petrece în linişte şi siguranţă Sfintele Sărbători Pascale, trebuie să avem în vedere anumite aspecte ce ţin şi de apărarea împotriva incendiilor, astfel:

În ceea ce priveşte schiturile şi mănăstirile trebuiesc respectate reguli şi măsuri de protecţie la foc, dat fiind faptul ca acestea sunt prevazute şi cu spaţii de cazare, astfel:

În eventualitatea producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:

sus

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru ziua de „1 mai”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova avertizează populaţia asupra consecinţelor utilizării incorecte a focului de către cei care îşi vor petrece ziua de „1 mai” la iarba verde.

Jarul aruncat la întâmplare, fumatul în locuri nepermise, jocul copiilor cu focul au provocat numeroase incendii de vegetaţie uscată sau de pădure.

Pentru ca obiceiul prahovenilor de a sărbători Ziua Muncii în zonele de agrement sau lângă pădure să nu se transforme în evenimente negative ce pot avea urmări deosebit de grave asupra populaţiei sau mediului înconjurător, se recomandă respectarea cu stricteţe a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să nu aprindă focul în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei trebuie să se facă numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, culturi agricole, păduri sau vecinătăţi.

Nu se admite folosirea focului deschis la distante mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili etc), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie. La plecare, cetăţenii sunt sfătuiţi să stingă jarul cu apa şi să acopere cenuşa cu pământ. Fumătorii sunt îndemnaţi să nu arunce la întâmplare resturile de ţigară sau chibriturile aprinse, fumatul fiind permis doar în locuri marcate şi amenajate.

O grijă deosebită trebuie acordată copiilor, cărora nu trebuie să li se lase la îndemână mijloace de aprindere (chibrituri sau brichete).

Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu la fondul forestier, se impune interzicerea accesului cu foc deschis şi fumatul în pădure sau la o distanta mai mica de 100 m de aceasta. Locurile de popas vor fi stabilite, amenajate şi marcate, iar orice activitate în pădure, indiferent de natura acesteia, va fi desfăşurată cu respectarea strictă a normelor de prevenire a incendiilor.

Accesul autoturismelor particulare în pădure, precum şi instalarea corturilor pentru cazare în alte locuri decât cele special amenajate, este interzis.

Având în vedere aceste aspecte, recomandăm turiştilor amatori de drumeţii montane să respecte câteva reguli de prevenire a incendiilor specifice unităţilor de cazare în scop turistic (cabane, campinguri, pensiuni) aflate în zone cu vegetaţie forestieră sau în apropierea pădurilor:

Cantoanele si ocoalele silvice trebuie sa fie dotate cu materiale de primă intervenţie în caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor trebuiesc amenajate, pe cât posibil, rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie

Orice început de incendiu observat trebuie să fie anunţat la numărul unic de urgenţă 112.

sus

Muniţie neexplodată

Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele:

La întâlnirea unei astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli:

sus

Accidente cu subtanţe periculoase

ACCIDENT RUTIER CU SUBSTANTE PERICULOASE. Ce trebuie să facem?

1. Se anunta telefonic la numarul 112 - despre accidentul petrecut, comunicându-se

2. Daca exista victime in urma accidentului, acestea vor fi salvate din zona de pericol si li se va acorda primul ajutor.

3. Atentie: Se acorda primul ajutor numai daca cunoasteti procedurile!

4. In cazul in care se observa răspândirea substanţelor din mijlocul de transport (rezervor, cisterna, butoaie, saci, etc.) nu se va folosi sub nici o forma flacăra deschisa (brichete, fumat, scântei, flacăra).

5. In cazul in care se observa apariţia unei flăcări deschise se va încerca stingerea de urgenta a acesteia cu mijlocul de stins incendii din dotarea autovehiculelor.

6. Daca nu s-a putut opri incendiul in faza incipientă, părăsiţi de urgenta zona pe o raza de minim 100 m si aşteptaţi sosirea echipelor de intervenţie profesioniste.

7. Nu va apropiati de locul accidentului doar din curiozitate! Puteti sa deveniti usor victima!

8. Respectati intocmai instructiunile primite de la autoritati!

sus

Ziua internaţională pentru reducerea riscurilor la dezastrele naturale

Potrivit rezoluţiei 44/236 din 22 decembrie 1989 şi a rezoluţiei 56/195 din 21 ianuarie 2002, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată "Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale", ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene - inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

Conform terminologiei adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite, prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia.

Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă.

În categoria fenomenelor naturale distructive de origine geologică sau meteorologică sunt cuprinse:

care afectează violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant;

Riscurile naturale la nivelul judeţului Prahova sunt reprezentate de:

Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor!

Este cunoscut faptul că 90% din toate calamităţile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată, că numărul total de calamităţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendinţă de creştere atât după intensitate cât şi după frecvenţa lor. Aceasta duce la creşterea pagubelor materiale şi a numărului de jertfe umane.

Schimbările climaterice la scară globală şi regională contribuie la accentuarea intensităţii şi creşterea frecvenţei fenomenelor şi proceselor periculoase ca secetele, aversele de ploaie, inundaţiile, îngheţurile, etc. Pentru realizarea cu succes a luptei cu urmările negative a influenţei fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile este necesară studierea multilaterală a acestor fenomene, perfecţionarea metodelor de prognozare a lor şi în special a măsurilor de prevenire sau reducere a daunelor de pe urma influenţei acestora asupra economiei naţionale şi a securităţii oamenilor.

Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ în primul rând pierderile de vieţi omeneşti şi pentru a limita pierderile de bunuri, este bine ca populaţia să fie informată.

Prin atribuţiile pe care le au, Inspectoratul General şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sunt în prima linie, atât prin activitatea de prevenire a producerii unor situaţii de urgenţă, respectiv de limitare a efectelor acestora, cât şi prin activitatea de intervenţie în cazul manifestării lor.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova organizează "Ziua Porţilor Deschise". Cu această ocazie se vor desfăşura activităţi de informare şi conştientizare a cetăţenilor privind riscurile generatoare de dezastre naturale, regulile de comportare în momentul producerii acestora, precum şi prezentarea mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre şi modul de utilizare al acestora.

sus