Schema cu riscurile teritoriale ale judeţului Prahova:

(actualizarea documentului este în lucru)

sus

Planul județean de apărare împotriva inundațiilor:

Alte documente:

sus