Concursurile Profesioniste

etapa a-III-a - faza zonală, organizate de către ISU Prahova

În data de 30.08.2015, în cadrul bazei sportive a Detaşamentului de Pompieri 2 Ploieşti (B-dul Petrolului, nr.59) s-au desfăşurat concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă - etapa a III-a, faza zonală, unde va participa câte un lot reprezentativ din cadrul a patru judeţe: Prahova, Bucureşti-Ilfov, Dâmboviţa şi Buzău.


Competiţia a constat în patru probe de concurs, respectiv, "Scara de fereastră", "Pista cu obstacole pe 100m", "Ştafeta 4x100m" şi realizarea "Dispozitivului de intervenţie la motopompă".


Concursurile se organizează în fiecare an, în perioada mai - septembrie, în patru etape: etapa I - pe subunităţi, etapa a II-a - pe inspectorate judeţene, etapa a III-a zonală şi etapa a IV-a finală.


Obiectivul fundamental al organizării acestor concusruri este dezvolarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.