Însemnul heraldic

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova

(conform Anexei nr. 114 la O.M.A.I. nr. 490/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.478/2011, Anexa nr. 46, pag.30)

Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut despicat și semităiat la dextra:

  1. pe roșu - două topoare încrucișate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier așezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta și stânga ramuri de stejar, totul de argint;
  2. pe argint - o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat;
  3. pe albastru - o sondă de argint de tip turlă.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ȘI DEVOTAMENT).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ * „ȘERBAN CANTACUZINO” AL JUDEȚULUI PRAHOVA.


Semnificația elementelor însumate:

  1. casca și topoarele — sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  2. grenada explodând — amintește de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenței de Stat a României;
  3. ramurile de stejar — forța, puterea; autoritatea veche;
  4. turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat — protecția civilă;
  5. sonda — element preluat din stema județului Prahova, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

sus