Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova

Hotărâri, Planuri și Programe de măsuri, Concepții

Hotărârea nr. 10 din 29.11.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 29.11.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere Adresa ANIF 3717/29.11.2017/ Procesul verbal nr.3447 din 29.11.2017 încheiat la primăria comunei Boldeşti Grădiştea, privind constatarea efectelor calamitaţilor naturale produse pe teritoriul administrativ al comunei Boldeşti Grădiştea cât şi atenţionările meteorologice şi hidrologice „COD PORTOCALIU” emise de Administraţia Naţională de Meteorologie în luna noiembrie 2017, în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 10 din 29.11.2017).

Hotărârea nr. 9 din 20.10.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 20.10.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere intrarea în sezonul de iarnă și faptul că temperaturile scăzute pe o perioadă mare de timp constituie factori de risc pentru desfășurarea normală a activităților comune și sociale, și poate influența negativ starea de sănătate a populației, îndeosebi celor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituțiilor cu atribuții în domeniu și necesitatea elaborării la nivelul județului a ”Planului de măsuri pentru asigurarea condițiilor de desfășurare normală a activităților economice și sociale în sezonul de iarnă 2017 - 2018”, dispuse la nivelul județului Prahova, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 9 din 20.10.2017).

Hotărârea nr. 8 din 20.09.2017

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 20.09.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere avertizarea meteorologică nr. 90, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 20.09.2017 ora 16:00 - 21.09.2017 ora 10:00 - COD PORTOCALIU - referitoare la producerea de fenomene meteorologice periculoase (instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, cantități mari de apă importante), care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, privind alimentarea cu energie electrică/termică, precum și accesul cu dificultate spre/dinspre unitățile de învățământ, impune întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul județului Prahova, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 8 din 20.09.2017).

Hotărârea nr. 7 din 16.06..2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 16.06.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului cald şi temperaturile ridicate înregistrate pe o perioadă mare de timp, indicatori ce pot constitui factori de risc în desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale care pot influenţa negativ starea de sănătate a populaţiei, îndeosebi a persoanelor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu pentru elaborarea măsurilor specifice pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite la nivelul judeţului Prahova, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 7 din 16.06.2017).

Hotărârea nr. 6 din 16.06.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 16.06.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere:
- prevederile art. 34, alin. 4, din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7, alin 1, lit. f) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
- prevederile art. 4, alin 1, lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- procesul verbal nr. 6719 din 08.06.2016 încheiat la primăria oraşului Buşteni, privind constatarea efectelor calamitaţilor naturale produse pe teritoriul administrativ al oraşului Buşteni;
- adresa nr. 4266/29.05.2017, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, înregistrată la Instituţia Prefectului Prahova cu nr./9053/29.05.2017, prin care se solicită aprobarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, pentru demararea execuţiei lucrărilor de intervenţie provizorii, în regim de urgenţă, la obiectivul „Regularizare şi apărare de mal drept râul Prahova, Oraşul Buşteni”;
HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 6 din 16.06.2017).

Hotărârea nr. 5 din 31.03.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 31.03.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere Procesul verbal nr. 802 din 29.03.2017 încheiat la primăria comunei Boldești Grădiștea, privind constatarea efectelor calamităților naturale produse pe teritoriul administrativ al comunei Boldești Grădiștea, cât și atenționările meteorologice și hidrologice ”COD GALBEN” emise de Admninistrația Națională de meteorologie în luna martie 2017, în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 5 din 31.03.2017).

Hotărârea nr. 4 din 31.03.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 31.03.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc și prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 4 din 31.03.2017).

Hotărârea nr. 3 din 31.03.2017

adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 31.03.2017


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 3 din 31.03.2017).

Hotărârea nr. 2 din 10.01.2017

privind întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul județului Prahova


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere avertizarea meteorologică nr.1, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 09.01.2017 - 10.01.2017 - COD PORTOCALIU - referitoare la producerea de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă (ger persistent), și atenționarea meteorologică nr. 7 COD GALBEN de ninsori moderate cantitativ și local viscolite din intervalul 10.01.2017, ora 21:00 - 11.01.2017, ora 21:00, care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, privind alimentarea cu energie electrică/termică, precum și accesul cu dificultate spre unitățile de învățământ, impune întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul județului Prahova, și HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 2 din 10.01.2017).

Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017

privind întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul județului Prahova


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere avertizarea meteorologică nr.1, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 09.01.2017 - 10.01.2017 - COD PORTOCALIU - referitoare la producerea de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă (ger persistent), care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, privind alimentarea cu energie electrică/termică, precum și accesul cu dificultate spre unitățile de învățământ, impune întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul județului Prahova, și HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017).