Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova

Hotărâri, Planuri și Programe de măsuri, Concepții

Hotărârea nr. 16 din 30.10.2018

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 30.10.2018, pentru aprobarea modificărilor și completărilor efectuate la Schema cu riscurile teritoriale ale județului Prahova.


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere prevederile art. 26, lit. b) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completăriile ulterioare și art. 14 alin (1) din HGR 1492/2004 privind principiile de organizare, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 16 din 30.10.2018).

 

Hotărârea nr. 15 din 30.10.2018

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 30.10.2018, privind aprobarea "Planului de măsuri pentru asigurarea condițiilor de desfășurare normală a activităților economice și sociale în sezonul de iarnă 2018-2019" dispuse la nivelul județului Prahova.


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere intrarea în sezonul de iarnă și faptul că temperaturile scăzute pe o perioadă mare de timp constituie factori de risc pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 15 din 30.10.2018).

 

Hotărârea nr. 14 din 11.10.2018

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 11.10.2018


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere notificarea Primăriei Comunei Izvoarele cu nr. 6854/03.10.2018, privind efectele fenomenelor hidrometeorologice înregistrate, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 14 din 11.10.2018).

 

Hotărârea nr. 12 din 14.08.2018

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 14.08.2018


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere notificarea Primăriei Comunei Poiana Câmpina prin Raportul Operativ nr. 7382/01.08.2018, privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase produse în perioada 24-31.07.2018, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 12 din 14.08.2018).

 

Hotărârea nr. 11 din 30.07.2018

adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 30.07.2018, privind aprobarea gradului de afectare a gospodăriilor din localitățile județului Prahova, care au suferit pagube urmare a fenomenelor hidrometeorologice din perioada iunie-iulie 2018, stabilit de comisiile de reevaluare prevăzute în Ordinul Prefectului - județul Prahova


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Analizând listele persoanelor propuse să beneficieze de ajutoare de urgență, întocmite de membrii comisiilor prevăzute în Ordinul Prefectului județului Prahova nr.8 din 20.01.2015, pentru reevaluarea gradului de afectare a gospodăriilor din localitățile Bărcănești, Podenii Noi, Măgureni, Drajna, Poiana Câmpina și Comarnic, care au suferit pagube ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din perioada iunie-iulie 2018,
În conformitate cu prevederile:

 • H.G. nr. 480/05.07.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018;
 • O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
 • H.G. NR. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
 • HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 11 din 30.07.2018).

   

  Hotărârea nr. 10 din 30.07.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 30.07.2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere notificarea Primăriei Comunei Podenii Noi prin adresa nr. 6588/27.07.2018, privind necesitatea asigurării unei construcții ușoare din modulate pentru d-na Neacșu Maria-Lia, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 10 din 30.07.2018).

   

  Hotărârea nr. 9 din 03.07.2018

  adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 03.07.2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere atenționările hidro-meteorologice (COD GALBEN și COD PORTOCALIU) emise de Administrația Națională de Meteorologie/Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor, din luna iunie, referitoare la producerea de fenomene hidro-meteorologice periculoase, care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 9 din 03.07.2018).

   

  Hotărârea nr. 8 din 15.06.2018

  adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 15.06.2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului cald și temperaturile ridicate înregistrate pe o perioadă mare de timp, indicatori ce pot constitui factori de risc în desfășurarea normală a activităților economice și sociale care pot influența negativ starea de sănătate a populației, îndeosebi a persoanelor din grupele de risc major, fapt ce impune conjucarea eforturilor instituțiilor cu atribuții în domeniu pentru elaborarea măsurilor specifice pentru prevenirea și atenuarea efectelor caniculei și secetei prelungite la nivelul județului Prahova, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 8 din 15.06.2018).

   

  Hotărârea nr. 7 din 04.05.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 04.05.2018
  privind aprobarea ”Planului de combatere a vectorilor” întocmit la nivelul județului Prahova


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere prevederile art.22 din Ordonanța de Urgență nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art.18 din Hotărârea Guvernului Romțniei nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 7 din 04.05.2018).

   

  Hotărârea nr. 6 din 18.04.2018

  adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 18.04.2018
  privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere atenționările hidro-meteorologice (COD GALBEN și COD PORTOCALIU) emise de Admnistrația Națională de Meteorologie / Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, din luna martie, referitoare la producerea de fenomene hidro-meteorologice periculoase, care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 6 din 18.04.2018).

   

  Hotărârea nr. 5 din 31.03.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 31.03.2018
  privind evaluarea pagubelor produse de alunecările de teren și propunerile de alocare de bunuri materiale
  și / fonduri pentru alocarea de despăgubiri


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere atenționările hidro-meteorologice (COD GALBEN și COD PORTOCALIU) emise de Admnistrația Națională de Meteorologie / Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, din luna martie, referitoare la producerea de fenomene hidro-meteorologice periculoase, care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 5 din 31.03.2018).

   

  Hotărârea nr. 4 din 30.03.2018

  adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 30.03.2018
  privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova, în luna martie 2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere atenționările hidro-meteorologice (COD GALBEN și COD PORTOCALIU) emise de Admnistrația Națională de Meteorologie / Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, din luna martie, referitoare la producerea de fenomene hidro-meteorologice periculoase, care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 4 din 30.03.2018).

   

  Hotărârea nr. 3 din 22.03.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 22.03.2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere avertizarea meteorologică nr.25, emisă de Admnistrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 22-23.03.2018 - COD PORTOCALIU, referitoare la producerea de fenomene periculoase specifice perioadei de iarnă (ninsori abundente), care influențează negativ desfășurarea normală a activităților economice și sociale, privind alimentarea cu energie electrică/termică, precum și accesul în toate unitățile de învățământ, impune întreruperea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar, de pe teritoriul județului Prahova, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 3 din 22.03.2018).

   

  Hotărârea nr. 2 din 21.02.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 21.02.2018
  privind aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova pentru anul 2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 2 din 21.02.2018).

  Hotărârea nr. 1 din 21.02.2018

  adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 21.02.2018


  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență - Prahova: Având în vedere Procesul verbal nr. 454 din 20.02.2018 încheiat la primăria comunei Boldești Grădiștea cât și atenționările meteorologice și hidrologice ”COD GALBEN” emise de Administrația Națională de meteorologie în luna februarie 2018, în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, HOTĂRĂȘTE: (Hotărârea nr. 1 din 21.02.2018).