Educaţie Preventivă

Informarea preventivă este, potrivit legii, o activitate preventivă planificată, organizată şi desfăşurată în scopul gestionării riscurilor.

Informarea preventivă constă în ansamblul de acţiuni şi măsuri prin care se asigură:

PRECIZĂRI privind desfăşurarea activităţii de informare preventivă la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

Campaniile naţionale

de informare şi pregătire a populaţiei pentru a cunoaşte şi a reacţiona corect în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă.

"ROMANIA SIGURA"

"NU TREMUR LA CUTREMUR"

Campania este realizată pe fondul necesității transmiterii către populație a unui mesaj unitar, conținând informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Recomandarea CNA cu privire la difuzarea materialelor promovate în cadrul campaniei "Nu tremur la cutremur"


Pliante, flyere, afișe distribuite în cadrul campaniei "Nu tremur la cutremur"


Spoturi video difuzate în cadrul campaniei "Nu tremur la cutremur"

"FOC - FLĂCĂRILE OMOARĂ COPII"

Campanie de educare publică a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu sprijinul E-On România. La finele ei, speranța cea mai mare este că numărul de incendii la locuințe și a victimelor din rândul copiilor vor fi reduse.

Campanie de educare publică a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu sprijinul E-On România. La finele ei, speranța cea mai mare este că numărul de incendii la locuințe și a victimelor din rândul copiilor vor fi reduse.

Cele mai importante aspecte de reținut sunt cunoașterea cauzelor de incendiu și a modurilor lor de prevenire, importanța educației anti-incendiu în familie și necesitatea supravegherii copiilor.


Afișe distribuite în cadrul campaniei "Flăcările omoară copii"


Spoturi audio și video difuzate în cadrul campaniei "Flăcările omoară copii"

"RISC - Siguranța NU este un joc de noroc!"

Sute de oameni îşi pierd viaţa şi mii de locuinţe sunt mistuite de flăcări, în fiecare an, din cauza improvizaţiilor făcute la instalaţiile electrice sau de gaz, precum şi din cauza coşurilor de fum necurăţate. Gravitatea acestor evenimente nefericite şi incidenţa ridicată a acestora au la origine, în majoritatea cazurilor, lipsa de responsabilitate a unora dintre consumatori.

Prin intermediul campaniilor naţionale de informare şi educaţie preventivă R.I.S.C. „ Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!”, lansată în luna noiembrie 2012 şi ”R.I.S.C. Siguranţa NU e un joc de noroc!”, lansată în luna decembrie 2013, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România şi-au propus să avertizeze asupra riscurilor majore la care cetăţenii se expun atunci când exploatează coşuri de fum neprotejate faţă de elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate, aparate electrice defecte sau improvizate, precum şi în cazul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire care funcţionează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil.


Descarcă spoturi audio-video difuzate în cadrul campaniei ”R.I.S.C. Siguranţa NU e un joc de noroc!”

"O casă sigură - o viaţă în plus"

Proiectul 1 Prevenirea incendiilor la locuinţe

Proiectul 2 Modul de comportare pe timpul şi post-seism

Proiectul 3 Modul de comportare în caz de inundaţii

sus