CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL
PREVENIRII SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea Prevenirii nr. 270/2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Şerban Cantacuzino” al jud. Prahova, ca instituție cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor, informează opinia publică cu privire la:

1. – Legislația în vigoare referitoare la constatarea şi sancționarea contravențiilor în domeniul de competență al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Şerban Cantacuzino” al jud. Prahova:

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • HGR 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • HGR 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
 • Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
 • Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 252/2003 privind registrul unic de control.

2. – Drepturile şi obligațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Şerban Cantacuzino” al jud. Prahova în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor şi aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum şi drepturile şi obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități, sunt reglementate prin:

 • Ordonanţa de urgenţă 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu Legea 15/2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HGR 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate;
 • HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • HGR 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă;
 • O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002;
 • Legea prevenirii 270/2017;
 • HGR 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

3. – Faptele contravenționale pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Şerban Cantacuzino” al jud. Prahova are competențe de constatare şi aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum şi a sancțiunilor şi /sau a altor măsuri aplicabile:

  Extras din LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, cu modificările și completările ulterioare:

  Extras din HGR 537/2007 PRIVIND STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR LA NORMELE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

  Extras din HGR 915/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PENTRU OPRIREA FUNCŢIONĂRII ORI UTILIZĂRII CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR DETERMINATE DE ÎNCĂLCAREA GRAVĂ A CERINŢEI DE SECURITATE LA INCENDIU în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;

  Extras din LEGEA 481/2004 PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ, cu modificările și completările ulterioare:

  Extras din LEGEA 59/2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACCIDENT MAJOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE:

  Extras din LEGEA 349/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN, cu modificările și completările ulterioare:

  Extras din LEGEA 252/2003 PRIVIND REGISTRUL UNIC DE CONTROL, cu modificările și completările ulterioare:

4. – Spețe cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare la acestea:

  30 de spețe cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare la acestea


FAPTE CONTRAVENȚIONALE CONSTATATE ȘI SANCȚIONATE DE ISU PRAHOVA


Extras din LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, cu modificările și completările ulterioare:înapoi

Extras din HGR 537/2007 PRIVIND STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR LA NORMELE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR


înapoi

Extras din HGR 915/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PENTRU OPRIREA FUNCŢIONĂRII ORI UTILIZĂRII CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR DETERMINATE DE ÎNCĂLCAREA GRAVĂ A CERINŢEI DE SECURITATE LA INCENDIU în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;


înapoi

Extras din LEGEA 481/2004 PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ, cu modificările și completările ulterioare:


înapoi

Extras din LEGEA 59/2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACCIDENT MAJOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE:


înapoi

Extras din LEGEA 349/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN, cu modificările și completările ulterioare:


înapoi

Extras din LEGEA 252/2003 PRIVIND REGISTRUL UNIC DE CONTROL, cu modificările și completările ulterioare:


înapoi