Centrul Operaţional Judeţean

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova

Centrul Operational Judetean indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, pre-alarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta.

Centrul Operational organizeaza si asigura Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Activitatea centrului operational se desfasoara permanent.

Atribuţiile Centrului Operaţional Judeţean

  1. efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;;

  2. monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;;

  3. elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;;

  4. face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;

  5. urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;;

  6. asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;;

  7. evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;;

  8. gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;;

  9. desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;;

  10. indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.;

Reglementarea legislativă a Centrului Operaţional Judeţean