Bugetul de cheltuieli

Prevederea Legii nr.544/2001 (art. 5, alin. 1, lit.e)

2019

2018

2017