Compartimentul Avizare - Autorizare

asigură verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii precum și pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Program de relații cu publicul în domeniul avizării/autorizării

pentru primire documente si consultanță de specialitate :

Miercuri, 14:00-18:00

Vineri, 08:00-14:00

pentru eliberare documente, de la secretariatul unității:

Luni, Miercuri 08:00-15:00

Marti, Joi 10:00-15:00acces public:
sediul ISU Prahova, intrarea principală

e-mail:
avizare.autorizare@isuprahova.ro

Evidenţa autorizaţiilor de securitate la incendiu emise din anul 2008 până în prezent, potrivit Legii nr.307/2006.


Notă: Situaţia centralizatoare va fi actualizată lunar sau ori de câte ori se impune, ca urmare a unor eventuale schimbări de destinaţie, desfiinţare/renunţare, alte situaţii.


Tipizate/cereri în format PDF și Word

 • Cerere pentru emiterea autorizației de Protecție civilă
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere pentru emiterea autorizației de Securitate la incendiu
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere pentru emiterea avizului de Protecție civilă
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere pentru emiterea avizului de Securitate la incendiu (construcții/amenajări)
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere pentru emiterea avizului de Securitate la incendiu - amplasament în parcelă
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/ autorizației de protecție civilă
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere de autorizare preschimbare autorizație
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Cerere de acord pentru organizarea jocurilor de artificii
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Anexa nr.1 a HG 1061 - formular transport deșeuri periculoase
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Model de notificare a Centrului Național
  (timp mediu de completare 3 min.)  

 • Descărcați arhiva cu documentele tipizate  

sus