Compartimentul Avizare - Autorizare

asigură verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii precum și pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Program de relații cu publicul în domeniul avizării/autorizării

pentru primire/eliberare documente:

Luni și Miercuri 08:00 - 15:00

Marți și Joi 10:00 - 15:00


pentru consultanță de specialitate:

Vineri 09:00 - 12:00acces public:
sediul ISU Prahova, intrarea principală, compartimentul Secretariat

e-mail:
avizare.autorizare@isuprahova.ro

Evidenţa autorizaţiilor de securitate la incendiu emise din anul 2008 până în prezent, potrivit Legii nr.307/2006.


Notă: Situaţia centralizatoare va fi actualizată lunar sau ori de câte ori se impune, ca urmare a unor eventuale schimbări de destinaţie, desfiinţare/renunţare, alte situaţii.


Tipizate/cereri în format PDF și Word

sus