Documentație de atribuire privind achiziția de lucrări

"Modernizare spațiu la sediul I.S.U. Prahova și Detașamentul de Pompieri 1 Ploiești - lucrări de șarpantă și de învelitoare"

Caiet de sarcini învelitoare, Centralizator învelitoare, Documentatie-Fisa de date invelitoare, Formulare lucrari

Memoriu tehnic invelitoare, Model contract lucrari, Plan invelitoare A-F, Proiect tehnic-invelitoare

Răspuns solicitare clarificare 1, Răspuns solicitare clarificare 2

Anunț publicitate


Achiziţiile publice

efectuate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova

(conform prevederilor O.U.G. nr.34 din 19.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare)

Arhiva 2016

Arhiva 2015