Achiziţiile publice

efectuate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova

(conform prevederilor O.U.G. nr.34 din 19.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare)

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția directă de servicii de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții "Demolare și reconstruire sediu Detașament de Pompieri Mizil din cadrul I.S.U.J. Prahova derulat în cadrul Programului "Imbunătățirea managementului riscului la dezastre" finanțat de Banca Mondială

Arhiva 2018

Arhiva 2016

Arhiva 2015